Szkoła English Unlimited
mieści się w zabytkowej kamienicy w centrum Gdańska przy ul. Podmłyńskiej 10


Partner społeczny
        Dla kogo przeznaczony jest kurs?                
  • dla osób pracujących w instytucjach ładu publicznego
  • posiadających wykształcenie co najmniej średnie
  • pochdzących z Trójmiasta lub okolic
        Cel kursu:                                                             
  • nauka języka angielskiego na różnych stopniach zaawansowania
        Czas trwania:                                                       
  • od września 2006 do czerwca 2007
        Intensywność zajęć:                                          
  • dwa razy w tygodniu po 90 minut lub w weekendy
        Miejsce zajęć:                                                      
  • centrum Gdańska lub Sopotu (szczegółowe informacje w Biurze Projektu)
        Certyfikat:                                                             

 

 Copyright © 2006 English Unlimited  |  Powered by English Unlimited